Hvad er en Smart City?

Smart City er et fænomen som hurtigt har spredt sig til mange steder i verden. Men hvad er en smart city egentlig? En Smart City er en blanding af mange ting, men helt grundlæggende er der tale om implementering af teknologi i bybilledet, hvorfra det er muligt at gøre visse processer mere brugervenlige og ikke mindst mere miljøvenlige.

Er København en Smart City?

I 2015 besluttede Københavns Kommune sig for, at København skal være en Smart City. Det er siden da gået hurtigt, både København og en række andre danske byer har implementeret ’smart-teknologi’ i bybilledet.

København har en målsætning om at blive CO2 neutral i 2025, det er en ambitiøs målsætning, som smart teknologier bl.a. kan hjælpe på ved med. Det kan lade sig gøre ved brug af redskaber som ”big data” og sensorer, som gør det muligt at nedjustere CO2 udslippet.

Mulighederne med en Smart City er eksempelvis, at sensorer gør det muligt at måle luftforureningen rundt om i byen. Sensorerne er koblet til internettet, som gør det muligt at følge med i hvordan forureningen er i København. Et andet godt eksempel er måden hvorpå kommunen styrer dets affaldstømning. Ud fra data fra sensorerne, bliver det muligt at blive informeret om, hvornår skraldespandene skal tømmes.

Et konkret eksempel på, hvordan sensorer kan hjælpe med at mindske forureningen, er ved at sætte sensorer på parkeringspladser. Formålet med disse skal være, at disse skal oplyse de som leder efter parkeringspladser om, hvor der er ledige pladser. På den måde kører folk ikke i ring gentagende gange, hvormed forureningen fra bilkørsel mindskes.

Det kan dermed udledes, at smart-teknologi både kan være med til at effektivisere, men også kan nedsætte miljømæssig forurening.

Et nyt felt

De danske Smart Cities er stadig under udvikling, og er derudover stadig et forholdsvist nyt felt. Måden hvorpå viden på området øges, er ved at foretage tests, og se hvordan teknologien er behjælpelig.

København har i høj grad ladet sig inspirere af byer som Amsterdam og Barcelona, som er forgangsbyer på området, da disse var nogle af de første byer til at implementere fænomenet.

Er det smart?

Der har i en længere årrække været diskussioner om ”Smart City” begrebet er overflødigt, og at det blot er en midlertidig ’dille’. Nogle eksperter mener ikke, at der er behov for, at byer med implementerede sensorer og teknologi nødvendigvis behøves at blive kaldt noget. Det er blot byer. Der argumenteres for, at disse teknologier på et tidspunkt vil blive en naturlig del af bybilledet, hvorefter der ikke vil være behov for at kategorisere byer. Nogle eksperter argumenterer for, at begrebet allerede nu er overflødigt, da de fleste storbyer i dag på den ene eller anden måde er ’smarte’.

Der har imidlertid været behov for, at tilrettelægge afdelinger og dermed kontorer, hvor fokus udelukkende er på udvikling af smart-initiativer. Find dine kontormøbler her, hvis et smart kontor skal indrettes.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.