Fake News – Digitaliseringen nye bagside

Langt størstedelen af nutidens digitale forbrugere får deres daglige nyheder og foretager langt størstedelen af deres research online fra søgemaskiner som Google og hjemmesider som Wikipedia. Men i takt med at vi hele tiden bliver mere afhængige af søgemaskiner til at indhente viden, har selv samme teknologiske udvikling gjort det lettere at manipulere med nyheds- og fakta formidling, hvilket i sidste ende kan true den demokratiske udvikling i flere lande. Denne  udvikling ses først og fremmest med udbredelsen af fake news. Udfordringerne med fake news er mange og kan i sidste ende være et problem som er svær at løse uden at krænke grundlæggende borgerrettigheder.

Fake News vinder frem i den vestlige verden

Siden november 2016, da amerikanerne valgte Donald Trump som præsident har der i såvel danske som internationale medier været stor fokus på begrebet ‘fake news’, da særligt Donald Trump i sin tid som præsident kandidat er blevet beskyldt for at gøre brug af såvel falske nyheder og alternative fakta i sin vej til Det Hvide Hus. Selvom at der ikke findes en officiel betegnelse for hvad fake news er, er de fleste enige om, at fake news kendetegnes ved at være nyheds historier der er basseret på sentonalisme og manglende udokumenteret fakta, der har til formål at fremme en given politisk sag.

Siden november 2016 har der været et stigende antal nyheds sager har hævdet at en given historie var et udtryk for fake news. Fake news er i sig selv opstået som et digitale fænomen, fordi at søgemaskiner som Google har så stor en indflydelse på vores hverdag, da de fleste mennesker henter deres viden fra søgemaskiner. Men det er de færreste der tænker over, at søgemaskinernes søgeresultater ikke nødvendigvis er et udtryk for en objektiv sandhed, men i stedet for hvad der er mest ‘troværdig’ set ud fra et algoritmisk synspunkt. Dertil skal det lægges at de sociale medier gør, at man hurtigt kan sprede nyheder online, hvilket ligeledes medfører, at mange brugere i dag er mindre kritiske, når en nyhed spreder sig som en steppebrand. Det samfundsmæssigt problem med fake news, er i sidste ende større end de tekniske problemer, da fake news kan bidrage til at fordreje den offentlige debat, hvilket kan påvirke demokratiske beslutninger som folkeafstemninger – og derudover bidrager det til at skabe en mindre kildekritisk befolkning.

Kan være svært at løse uden at krænke civile borgerrettigheder

Google har dog allerede forsøgt, at gribe ind for spredningen af falske nyheder ved at lave en tjeneste så borgere kan informere Google om spredning af potentielt falske nyheder, men faktum er ikke desto mindre, at hvis man ved hvordan søgemaskiner fungerer, kan fremmede magter ganske lovligt bidrage til spredning af falske nyheder og dermed misinformation. Rent juridisk kan det også være et svært problem at løse, da ytringsfriheden beskytter personer der fremsætter diverse politiske holdninger, og så længe man ikke overtræder injurielovgivningen er der meget store muligheder for at ‘lyve’ i den offentlige debat.

Uddannelse og oplysning er vejen frem

Hvis problemet med fake news skal løses er den bedste derfor langt hen ad vejen at fokusere på øget uddannelse – både rent fagligt og digitalt så unge på den ene side bliver endnu mere kildekritiske og mere bevidste om den rolle som både søgemaskiner og sociale medier kan spille i spredningen af falske nyheder. Digital konsulent Christian Bertelsen fra Obsidian Digital, har i forbindelse med denne artikel valg at udarbejde en midlertidig guide til hvordan man værne sig imod fake news, som du finder på denne side.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.