3 fordele ved digitaliseringen

Digitaliseringens indvirkning bliver diskuteret i mange fora i øjeblikket. Selvom de fleste nyder godt af de mange goder, der følger med, er der alligevel en del, der protesterer og frygter konsekvensen af udviklingen.

Selvom der selvfølgelig er hold i nogle af protesterne, er det dog et faktum, at digitaliseringen også har bevirket til en masse goder. I det følgende vil tre af dem blive vurderet.

 

Digitaliseringen som jobgenerende element

En af de største protester går på, at digitaliseringen dræber jobs. Det er ganske simpelt ikke sandheden. Lige siden digitaliseringen begyndte at rulle i 1940’erne har den generet jobs – og det vil den blive ved med. Det er rigtigt at digitaliseringen har haft en direkte, negativ indvirkning i nogle industrier, men til gengæld har den også været med til at skabe helt nye brancher.

Digitaliseringen omstrukturerer simpelthen arbejdsmarkedet, og hvis man gør det op i kvantitative såvel som kvalitative termer, vil man kunne afmåle, at omfordelingen har forhøjet den samlede værdi i arbejdsmarkedet. Arbejdspladserne der er lukket, har, hvis man ser nøgternt på det, langtfra været lige så attraktive, som de nye arbejdspladser der er blevet skabt.

Meget groft og kort fortalt fjerner digitaliseringen dårligt betalte jobs med dårlige arbejdsforhold med godt betalte jobs og gode arbejdsforhold. Hvis du vil læse mere om dette emne så klik her.

 

Oplysningstid 2.0

Med internettets udbredelse er det blevet muligt at dele informationer og holdninger med alle andre, der også er online. Man kan helt klart argumentere for, at vi er trådt ind i en ny digital tidsalder, man godt kan kalde oplysningstid 2.0.

I størstedelen af oplysningstiden indbefattede oplysningen i høj grad de lærde og belæste. Selvom der helt klart var sket en positiv udvikling i forhold til den mørke middelalder, var det bestemt ikke alle, der havde mulighed for at være oplyste. I dag har over 90 procent af danskerne adgang til internettet, hvor det kun er fantasien, der sætter grænser for hvilken viden, man vil tilegne sig

 

Skaber vækst hos ulandene

Digitaliseringen er en af de drivende kræfter i forhold til omdannelsen af uorganiserede sektorer i de fattige del af kloden til værende mere organiserede og progressive. Ved at flere og flere servicer bliver koblet sammen, oplever disse sektorer en konsistent, opadgående udvikling.

Tag for eksempel landbrug; her er digitale platforme årsag til en direkte forbindelse mellem køber og sælger, hvor de som konsekvens kan være foruden mellemleddet. Dette gør det mere attraktivt for folk i ulandene at arbejde med landbrug, og bidrager i sidste ende med økonomisk vækst.

Kort fortalt kan digitaliseringen blive brugt som en platform, der erstatter mellemleddet, og som ikke bare øger væksten for virksomheder i den vestlige verden, men også bidrager til at føre flere og flere af ulandene ud af fattigdom.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.